Danotryl
Trang chủ>>Danotryl - Dung dịch tiêm trị tụ huyết trùng>

Danotryl

Giả pháp thay thế kháng sinh đã bị mầm bệnh đề kháng

Danotryl đặc trị viêm phổi, viêm ruột ở heo

Danotryl phổ kháng khuẩn rộng

Vietnamese