Q&A: MỘT SỐ BỆNH TÍCH CỦA ASF (DỊCH TẢ CHÂU PHI) GIỐNG VỚI GLASSER, VẬY PHÂN BIỆT RA SAO?