Dây chuyền sản xuất thuốc dạng ống bơm (tuýp bơm vú bò) - Vemedim