Closantin
Trang chủ>>Closantin - Đặc trị nội ngoại ký sinh trùng>

Closantin

Closantin Đặc trị nội, ngoại ký sinh trùng như giun tròn (giun tròn dạ dày ruột, giun phổi, giun mắt), sán lá gan và giòi da-xoang mũi, ve, rận, ghẻ trên trâu, bò, dê, cừu.
Closantin được chỉ định để điều trị và kiểm soát các loại nội ngoại ký sinh trufngtreen trâu bò, dê, cừu

Vietnamese