Vime - apracin
Trang chủ>>Vime - apracin - Đặc trị tiêu chảy, sưng phù đầu>

Vime - apracin

Vime Apracin giải pháp cho các ca bệnh liên quan với E.coli
Các nguồn lây nhiễm E.coli
E. coli cũng gây những tác động nguy hại cho bê từ sơ sinh đến cai sữa
E. coli gây tỉ lệ hao hụt cao nhát cho các chuồng trại qua các dạng: tiêu chảy, phù nề, viêm sưng khớp…
E. coli gây hậu quả: còi cọc, chậm lớn cho đàn, tốn nhiều công chăm sóc, tỉ lệ hao hụt cao
Hãy sủ dụng Vime Apracin 
Vime Apracin nhanh chóng hấp thu, cho hiệu quả khi dùng điều trị bệnh do E. coli
Vime Apracin điều trị các bệnh tiêu chảy do E.coli, phó thương hàn và các bệnh đường hô hấp trên trâu, bò, dê, cừu, heo, thỏ….

Vietnamese