Aralis
Trang chủ>>Aralis - Đặc trị tiêu chảy, viêm dạ dày-ruột>

Aralis

Aralis phòng trị hiệu quả tiêu chảy, viêm dạ dày ruột
Aralis  hiệu quả trên các bệnh tiêu chảy, đặc biệt tiêu chảy do E.coli
Aralis  hiệu quả trên các bệnh tiêu chảy, viêm dạ dày ruột ở bê, nghé, dê, cừu, heo con, thỏ, chó, mèo.
Aralis hiệu quả vượt trội cho điều trị heo bị E.coli 

Vietnamese