Q&A: BỆNH ASF MÃN TÍNH THÌ TỶ LỆ CHẾT & THỜI GIAN BỆNH NHƯ THẾ NÀO?