(88)
(16)
(21)
(34)
(2)
(13)
(3)
(1)
Xem thêm
Xem ít hơn
(79)
(28)
(15)
(18)
(1)
(11)
(4)
(17)
Xem thêm
Xem ít hơn
(81)
(29)
(34)
(1)
(9)
(5)
(1)
(22)
Xem thêm
Xem ít hơn
GIẢI PHÁP XỬ LÝ BỆNH THỐI ĐUÔI Ở CÁ TRA GIỐNG
Triệu chứng chung của bệnh do ngoại ký sinh trùng gây ra là thân cá có nhiều nhớt màu hơi trắng đục, da chuyển màu xám, cá cảm thấy ngứa ngáy, tập trung ...
t g
0939 904 940
m