Đối tác marketing
VTV Youtube Bao Nguoi chan nuoi TH Ben Tre
SỰ ỔN ĐỊNH VÀ AN TOÀN CỦA CHỦNG PROBIOTIC Bacillus subtilis DSM 32315 KHUYẾN KHÍCH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI
SỰ ỔN ĐỊNH VÀ AN TOÀN CỦA CHỦNG PROBIOTIC Bacillus subtilis DSM 32315 KHUYẾN KHÍCH ...
Cập nhật 2018-08-27 04:23:26

Giới thiệu

            Bacillus subtilis (B. subtilis) là vi khuẩn Gram dương, hình roi được tìm thấy phổ biến trong đất và đường dạ dày-ruột bình thường của người và động vật. Nó là vi sinh vật kỵ khí không bắt buộc và trong lịch sử được xem như một vi sinh vật hiếu khí bắt buộc. Như với những thành viên khác của giống Bacillus, nó được ân huệ sử dụng như một lợi khuẩn probiotic hoặc vi khuẩn được ăn trực tiếp (DFM) trong thức ăn gia cầm vì khả năng hình thành bào tử của nó và vẫn tồn tại ở nhiệt độ và áp suất trong đóng viên thức ăn. Mỗi chủng B. subtilis có những đặc tính duy nhất có thể xác định được chức năng và hiệu quả của nó. Vì thế, thông tin về một dòng đặc trưng không thể được đại diện cho tất cả B. subtilis. Từ quan điểm thực tế, hiệu quả của một probiotic có thể bị giới hạn do các yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến áp dụng của nó dưới những điều kiện thương mại.

            Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí gia cầm Mỹ wattpoultryusa-digital.com do TS Bayo Sokale biên soạn (8/2018) với tiêu đề “The safety and stability of probiotic strain Bacillus subtilis DSM 32315 supports its commercial application”, viết về Bacillus subtilis DSM 32315 là chủng probiotic được chọn lọc từ hàng trăm phân lập Bacillus spp. xuất hiện trong tự nhiên. Quá trình chọn lọc của nó được dựa vào quy trình đa thông số chặt chẽ. Các quy trình này bao gồm đánh giá tính an toàn, khả năng bền vững với nhiệt và khả năng sống trong đường tiêu hóa của gia cầm. Bài báo này sẽ tập trung trên hai của các quy trình theo bước đa thông số này là (1) đánh giá tính an toàn và (2) độ bền với nhiệt. Hai nội dung tóm tắt của bài báo được trình bày dưới đây.

1. Đánh giá tính an toàn

            Mặc dù các vi sinh vật được sử dụng như probiotic trong thức ăn vật nuôi được nhận ra một cách phổ biến là an toàn, những rủi ro nào đó có thể vẫn còn được cho là có liên kết với một vài chủng probiotic. Điều này bao gồm sự hiện diện của những gen đề kháng kháng sinh có thể lây truyền, sự hiện diện của các plasmid hoặc các phần tử di truyền dễ biến đổi mà nó có thể truyền đến trong số quần thể vi khuẩn hiện diện trong môi trường và sự hiện diện của những gen độc tố, ví dụ như nội độc tố. Vì thế, điều quan trọng để đánh giá, ở mức độ chủng, về tính an toàn của vi sinh vật được xem xét cho việc sử dụng như một probiotic trong thức ăn vật nuôi.

            B. subtilis DSM 32315 được ước định cho những gen có liên quan đến độc tố sử dụng những gen dính dáng tới B. cereus và đã cho thấy không chứa các gen độc tố ruột làm tan máu, chất tiêu hồng cầu, độc tố tế bào hoặc độc tố nôn mửa. Ngoài ra, B. subtilis DSM 32315 được đánh giá cho sự hiện diện hoặc không của các plasmid cũng như các gen đề kháng kháng sinh dựa trên so sánh sử dụng dữ liệu kháng kháng sinh toàn diện. Không có các chuỗi plasmid hoặc các gen đề kháng kháng sinh được nhận dạng và điều này được phê chuẩn bởi các xét nghiệm MIC. Dựa trên các thông tin này, điều đã được xác định rằng B. subtilis DSM 32315 là an toàn để sử dụng như một probiotic trong thức ăn vật nuôi.

2. Sự bền với nhiệt trong chế biến thức ăn

            Đóng viên thức ăn là quy trình cơ học mà nó đảm bảo rằng các tiểu phần của các thành phần thức ăn nhỏ được kết tụ lại thành những tiểu phần lớn hơn bằng cách áp dụng độ ẩm, nhiệt và áp suất. Điều cũng đã nhận thấy rằng việc đóng viên thức ăn gia cầm cải thiện được mức ăn vào, tăng trọng, và hiệu quả thức ăn. Điều này có thể được cho là tinh ngon miệng của thức ăn được cải thiện, sự đồng nhất dinh dưỡng và những biến đổi trong các thành phần thức ăn như sự thay đổi của tinh bột và protein. Tuy nhiên, quá trình đóng viên có thể có hại cho những thành phần thức ăn nào đó, do đó tác động đến tính khả dụng của các chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng. Vi khuẩn được cho ăn trực tiếp là loại phụ gia (cộng thêm) trong thức ăn có thể bị ảnh hưởng bởi quy trình đóng viên. Ví dụ, những vi khuẩn được ăn vào không hình thành bào tử, như các loài Lactobacillus, Bifidobacterium, Entrococcus Pediococcus cho thấy khả năng bền với nhiệt tương đối thấp được so với probiotic Bacillus sp. Điều quan trọng là một probiotic vẫn còn bền ổn định qua quá trình chế biến thức ăn, chuyên chở và dự trữ sao cho khi cho vật nuôi ăn nó có thể sử dụng hoạt tính của nó. Vì thế, hai thử nghiệm được nghiên cứu để chứng tỏ khả năng bền ổn định của các bào tử B. subtilis SDM 32315 trong chế biến thức ăn thương mại và những điều kiện dự trữ.

   

            Mục đích của thử nghiệm đầu tiên là để đánh giá khả năng sống sót và tỷ lệ sống sót của B. subtilis DSM 32315 theo quy trình sản xuất thức ăn thương mại. Bào tử Bacillus subtilis DSM 32315 được trộn vào thức ăn thiết lập khởi đầu cho gà thịt để đạt nồng độ trông đợi cuối cùng trong thức ăn bằng 1x106 CFU/g thức ăn. Để kiểm tra khả năng sống sót của bào tử qua thức ăn đóng viên, tổng bào tử được đếm từ 10 mẫu thức ăn hỗn hợp thu được ngay sau khi trộn và sau đó lá 10 mẫu thu được ngay sau khi thức ăn hỗn hợp được điều hòa 6 phút và chịu những nhiệt độ đóng viên khác nhau: 186 độ F và 195 độ F (4 nhóm thử nghiệm; 10 mẫu/mỗi nhóm thử nghiệm = tổng số 40 mẫu). Tất cả các mẫu được phân tích để đếm bào tử sống sót bằng sử dụng phương pháp nuôi cấy loạt các đĩa pha loãng. Tổng đếm bào tử được báo cáo bằng phép biến đổi Log10 của đơn vị tạo khuẩn lạc trên g thức ăn (Log10 CFU/g thức ăn). Những kết quả được phân tích thống kê theo JMP* v13.1.0 (SAS institute Inc.) và mức ý nghĩa thống kê được xác định tại mức P<0,05. Không có sự khác biệt đáng kể  (P=0,761) về những bào tử B. subtilis còn sống giữ thức ăn hỗn hợp trộn và thức ăn được đóng viên thu được từ nguồn mẫu này (Hình 1a). Sự hồi phục của những bào tử sống sót ở các mức trông đợi trong tất cả thức ăn được đóng viên trong sự so sánh với với thức ăn hỗn hợp trộn làm đối chứng (Hình 1b). Kết quả này chỉ ra rằng  B. subtilis DSM 32315 trong thời gian xử lý dài và nhiệt độ đóng viên cao. Một tỷ lệ sống sót cao trong thời gian chế biến thức ăn thương mại đảm bảo rằng một số lượng đủ các bào tử có thể sống sót hiện diện trong thức ăn hoàn chỉnh, do đó cung cấp được những lợi ích mong muốn.

            Mục đích của thử nghiệm thứ hai là đánh giá khả năng của bào tử B. subtilis DSM 32315 vẫn còn sống sót dưới những điều kiện dự trữ bất lợi. Cho thử nghiệm này, B. subtilis DSM 32315 được trộn trong thức ăn gà thịt để đạt nồng độ trong thức ăn trông đợi chung cuộc bằng 1x106 CFU/g thức ăn. Thức ăn gà thịt được đóng viên trước tiên ở 185 độ F. Khả năng sống của các bào tử được đánh giá trong các mẫu thức ăn lặp lại 3 lần ngay sau khi đóng viên và lặp lại sau 2,4,8 và 12 tuần dự trữ ở 104 độ F và độ ẩm 80%. Những kết quả thu được từ thử nghiệm chỉ ra rằng không có sự khác biệt có ý nghĩa nào về khả năng sống sót của các bào tử B. subtilis DSM 32315 khi dự trữ ở 0, 2, 4, 8 hay 12 tuần (Hình 2).

Kết luận

            Chủng vi khuẩn hình thành bào tử tự nhiên Bacillus subtilis DSM 32315 đã chỉ cho thấy là:

  1. An toàn để ứng dụng vào chăn nuôi gia cầm thương mại.
  2. Bền ổn định trong quy trình sản xuất thức ăn thương phẩm và những điều kiện đóng viên.
  3. Bền ổn định trong những điều kiện dự trữ bất lợi cũng như không có sự thiệt hại nào về bào tử.

Nhận xét và ứng dụng

            Như bài báo đã đề cập, hiện nay có rất nhiều chủng lợi khuẩn Bacillus subtilis khác nhau được sử dụng như chất phụ gia (cộng thêm) trong thức ăn cho vật nuôi, đặc biệt là cho gia cầm. Các chủng lợi khuẩn này có thể được phối hợp chung với các chất vi lượng khác như các vitamin, khoáng vi lượng, enzyme… như các premix để bổ sung vào thức ăn cho gia cầm để phòng bệnh và đạt hiệu quả chăn nuôi.

            Người chăn nuôi gia cầm có thể sử dụng các sản phẩm của Vemedim chứa các probiotic, trong đó có Bacillus subtilis như Calphovit, Prozyme new, …trong thức ăn trực tiếp cho gia cầm để bổ sung các vi sinh vật hữu ích, men tiêu hóa và vitamin cho vật nuôi sẽ giúp vật nuôi tiêu hóa tốt, ăn khỏe, tăng trọng nhanh hạn chế các bệnh đường ruột và phòng tiêu chảy. Liều và cách sử dụng các sản phầm này được hướng dẫn chi tiết trên mỗi bao bì sản phẩm.

PGS Bùi Xuân Mến, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vemedim.

Tài liệu tham khảo

Sokale B (2018) The safety and stability of probiotic strain Bacillus subtilis DSM 32315 (GutCare) supports its commercial application.

http://www.wattpoultryusa-digital.com/201808/index.php?utm_source=Knowledge Marketing&utm_medium=email&utm_content=Poultry+Update&utm_campaign=18_08_21_Poultry+Update_Tuesday#/28

t g
0775 009 169
m