Đối tác marketing
VTV Youtube Bao Nguoi chan nuoi TH Ben Tre
KẾT HỢP NẤM MEN VÀ PROBIOTIC CHO KẾT QUẢ TỐT HƠN TRÊN GÀ THỊT
KẾT HỢP NẤM MEN VÀ PROBIOTIC CHO KẾT QUẢ TỐT HƠN TRÊN GÀ THỊT
Cập nhật 2018-09-12 03:03:44

Giới thiệu

            Nấm men và các probiotic thường được sử dụng trong khẩu phần gia cầm. Nhưng sự kết hợp cả hai sản phẩm này được khuyến cáo là có hiệu quả hơn so với khi chúng được cho ăn riêng rẽ không?

            Bài tóm tắt lược dịch trong tạp chí allaboutfeed.net do Emmy Koeleman biên tập (9/2018) từ Livestock Science Volume 216(October 2018, Pages 153-159), với tiêu đề “Yeast and probiotics: a good combo for chickens” viết về hiệu quả của nấm men (Saccharomyces cerevisiae) và probiotic đa chủng (Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, and Aspergillus oryzae) riêng lẻ hay trong sự kết hợp chung, có ảnh hưởng đến năng suất sinh trưởng, các chỉ tiêu thân thịt, các thành phần sinh hóa huyết thanh, khả năng kháng oxy hóa của thịt và thành phần acid béo ở gà thịt. Nội dung bài tóm tắt lược dịch được trình bày ngắn gọn ở các phần dưới đây.

Bố trí thí nghiệm

            Một nghiên cứu được hướng dẫn trên gà thịt 7 ngày tuổi (n=336) được bố trí ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức gồm: đối chứng (CON), 0,5% nấm men khô (DY), 0,5% probiotic (PRO), hoặc 0,25% DY và 0,25% PRO (DY-PRO) với 6 lô cho mỗi nghiệm thức và 14 gà thịt cho mỗi lô. Tất cả gà thịt được cân cá thể lúc 7 ngày tuổi để xác định thể trọng đầu, thể trọng giai đoạn sau và tiêu thụ thức ăn được đo lúc 21 và 35 ngày tuổi. Tỷ lệ chết được ghi nhận trong thời gian thí nghiệm. Tăng trọng, ăn vào trung bình, hệ số chuyển hóa thức ăn được tính cho các giai đoạn khởi đầu, sinh trưởng và toàn kỳ. Lúc kết thúc thí nghiệm, 12 gà thịt ở mỗi nghiệm thức (2 gà trên lặp lại) được chọn ngẫu nhiên, nhốt riêng, không cho ăn trong 12 giờ và được giết mổ cho phân tích thí nghiệm. Trọng lượng các phần khác nhau của gà khảo sát thịt, bao gồm gan, tim, mề và mỡ bụng được xác định và tính như % của thể trọng sống. Ngoài ra, trong lượng các cơ quan bạch huyết (lách, túi bursa thuộc Fabricius và tuyến ức) được cân riêng và tính như % của thể trọng sống.

Hình 1: Hiệu quả của nấm men kết hợp với probiotic đa chủng hoặc riêng rẽ trên năng suất sinh trưởng của gà thịt.

Kết quả từ các khẩu phần khác nhau

            Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở 35 ngày tuổi, nghiệm thức DY-PRO có thể trọng và tỷ lệ thân thịt lớn hơn và hệ số chuyển hóa thức ăn tốt hơn nghiệm thức đối chứng CON (P<0,05), nhưng không khác biệt với nghiệm thức PRO. Tỷ lệ mỡ bụng thấp hơn được thấy ở các nghiệm thức DY, PRO hoặc DY-PRO so với nghiệm thức CON lúc 35 ngày tuổi. Gà thịt được ăn các khẩu phần DY, PRO hoặc DY-PRO có protein tổng số trong huyết thanh, globulin và glucose cao hơn, nhưng lipid tổng số và cholesterol thấp hơn gà được ăn khẩu phần đối chứng CON (P<0,001) lúc 35 ngày tuổi. Sự kết hợp của DY-PRO đã làm tăng protein thô và giảm mỡ thô ở thịt ức (P<0,05), theo sau là các khẩu phần PRO và DY khi so với khẩu phần đối chứng CON. Lúc 35 ngày tuổi, các nghiệm thức DY và DY-PRO có các giá trị malondialdehyde thấp hơn và glutathione peroxidase ở thịt ức cao hơn ở các nghiệm thức CON và PRO. Khẩu phần DY, PRO hoặc DY-PRO đã làm tăng acid béo đa nối đôi (không bão hòa, PUFA), P<0,05), các acid béo n-3 (P<0,001) và tỷ lệ các acid béo đa không bão hòa và bão hòa (P<0,05) nhưng tỷ lệ n-6/n-3 giảm (P<0,001) trong thịt ức khi so với khẩu phần đối chứng ở cuối thí nghiệm.

Kết luận

            Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng sự kết hợp DY-PRO ảnh hưởng có lợi trên năng suất sinh trưởng, thành phần thịt, khả năng kháng oxy hóa, nét đặc trưng acid béo của thịt, theo sau là các khẩu phần PRO và DY. Sự kết hợp DY-PRO có thể được sử dụng như chất cộng thêm của thức ăn áp dụng cho gà thịt.

Hình minh họa: Nấm men và các probiotic thường được dùng trong khẩu phần gia cầm. Nhưng sự kết hợp của cả hai được khuyến cáo là cho hiệu quả tốt hơn so với sử dụng các sản phẩm này ở dạng riêng lẻ.

Nhận xét và ứng dụng

            Sự kết hợp nấm men và probiotic trong khẩu phần gà thịt có tác dụng liên kết, hỗ trợ tích cực hơn cho khả năng sử dụng thức ăn và năng suất của gà thịt so với việc sử dụng riêng rẽ các chế phẩm này trong khẩu phần như đã dẫn ở tóm lược nêu trên. Trên cơ sở thực nghiệm này người chăn nuôi gia cầm thịt có thể sử dụng các chế phẩm của Vemedim như Bactozyme, có chứa cả hai thành phần nấm men và probiotic, bổ sung vào thức ăn sẽ giúp gia cầm tăng chuyển hóa thức ăn, cho tăng trọng cao hơn, sản sinh acid lactic ức chế mầm bệnh và giúp cân bằng tốt hệ vi sinh vật đường ruột. Ngoài ra, người nuôi gia cầm thịt cũng có thể sử dụng kết hợp hai chế phẩm trong khẩu phần, ví dụ như Prozyme new với Vita-Yeast… của Vemedim sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc nuôi dưỡng gà thịt. Liều và cách sử dụng của các sản phẩm trên được ghi rõ trên bao bì của mỗi sản phẩm.

PGS Bùi Xuân Mến, Trung tâm R&D Vemedim.

Tài liệu tham khảo

Koeleman E (2018) Yeast and probiotics: a good combo for chickens.

https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2018/9/Yeast-and-probiotics-A-good-combo-for-chickens-332050E/?cmpid=NLC|allboutfeed|2018-09-10|Yeast_and_probiotics:_A_good_combo_for_chickens

t g
0775 009 169
m