VIMETRYL 100 Đặc trị viêm phổi, tiêu chảy do E.Coli
VIMETRYL 100 Đặc trị viêm phổi, tiêu chảy do E.Coli. Trị Tụ huyết trùng, phó thương hàn, hô hấp mãn tính, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm xoang mũi, viêm phổi. Tiêu chảy do E.coli, thương hàn, hội chứng MMA.

CÔNG THỨC:

Enrofloxacin  ..........................10.000 mg

L-arginin................................ 20.000 mg      

Benzyl alcohol……..………………....2000 mg

Water for injection qs....................100 ml

CÔNG DỤNG:

Trị Tụ huyết trùng, phó thương hàn, hô hấp mãn tính, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm xoang mũi, viêm phổi. Tiêu chảy do E.coli, thương hàn, hội chứng MMA.

CÁCH SỬ DỤNG:

* Trâu bò: tiêm dưới da: 1 ml/20 kg thể trọng, liên tiếp 3-5 ngày.

* Heo, dê, cừu :

- Bệnh đường hô hấp và thương hàn: 1 ml/15-20 kg thể trọng/ngày. Tiêm bắp liên tiếp 3-5 ngày.

- Các bệnh khác: 1 ml/20 kg thể trọng/ ngày. Tiêm liên tiếp 3 ngày

* Chó, mèo: 1 ml/7-10 kg thể trọng, liên tiếp 3-5 ngày

* Gia cầm: 1 ml/7-10 kg thể trọng/ngày, liên tiếp 3 ngày

Chú ý:

- Đối với heo: không chích quá 5ml tại 1 vị trí tiêm

- Đối với trâu bò: Không chích quá 10ml tại 1 vị trí tiêm

Thời gian ngưng sử dụng:        

- Trước khi giết mổ 7 ngày.

- Trước khi lấy sữa: Tiêm dưới da: 84 giờ ; Tiêm mạch: 72 giờ.

BẢO QUẢN:  Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

     

t g
0775 009 169
m