Gluco-Electrolyte - Thức ăn bổ sung khoáng, acid hữu cơ và acid amin cho gia súc, gia cầm
Gluco-Electrolyte - Thức ăn bổ sung khoáng, acid hữu cơ và acid amin cho gia súc, gia cầm

Gluco-Electrolyte

- Thức ăn bổ sung khoáng, acid hữu cơ và acid amin cho gia súc, gia cầm

- Bổ sung chất điện giải trong trường hợp tiêu chảy, sốt cao, stress nhiệt.

 

t g
0775 009 169
m