Kích trứng - Thức ăn bổ sung vitamin cho gia cầm
Kích trứng - Thức ăn bổ sung vitamin cho gia cầm

Kích trứng:

- Thức ăn bổ sung vitamin cho gia cầm

- Tăng sản lượng trứng

- Tăng độ dày vỏ trứng

- Duy trì tỉ lệ đẻ cao.

t g
0775 009 169
m