Thuốc trị ve cao cấp FRONIL extra (nhỏ giọt lên da)
FRONIL extra - Trị ve, bọ chét cho chó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

   

                     

 

 

t g
0775 009 169
m