VIMETRYL 5 Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa
VIMETRYL 5 Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa. Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, thương hàn gia súc, gia cầm

CÔNG THỨC:

Enrofloxacin .............................................50 mg

Exp. qs....................................................... 1 ml

CÔNG DỤNG:

Trị viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng máu, tụ huyết trùng, thương hàn gia súc, gia cầm.

LIỀU DÙNG:

Tiêm bắp (heo, gia cầm) hoặc tiêm dưới da (bê, nghé, chó, mèo), ngày 1 lần trong 3-5 ngày.

Khi tiêm lặp lại nên tiêm ở các vị trí khác nhau.

Heo: 1 ml/10-20 kg thể trọng. Đối với bệnh E. coli phù, 1 ml/10 kg thể trọng. Không tiêm quá 3 ml tại 1 vị trí.

Trâu, bò: 1 ml/10-20 kg thể trọng. Không tiêm quá 10 ml tại 1 vị trí.

Dê, cừu: 1 ml/10 kg thể trọng. Không tiêm quá 6 ml tại 1 vị trí.

Chó, mèo, gia cầm: 1 ml/10 kg thể trọng.

Thời gian ngưng sử dụng:  

Trước khi giết mổ: Heo-13 ngày; bê, nghé, trâu, bò-12 ngày; dê-6 ngày; cừu-4 ngày

Trước khi lấy sữa: Trâu, bò-5 ngày; dê, cừu: 7 ngày.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát không quá 30oC. Tránh ánh sáng.

t g
0929 009 169
m