HYDROVIT For Egg Tăng sản lượng trứng, kéo dài giai đoạn đẻ trứng
Hydrovit for egg là kết hợp của vitamin A, D3, E cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của động vật. Đặc biệt đối với gia cầm, giúp tăng trưởng nhanh, tăng khả năng sinh sản, nâng cao sản lượng trứng, nới rộng giai đoạn đẻ trứng sai, chống còi xương , khô lông da. Tăng sản lượng trứng, kéo dài giai đoạn đẻ trứng.

THÀNH PHẦN:

Vitamin A..........................................2 400 000 IU

Vitamin D3.......................….................240 000 IU

Vitamin E ....................................…...........960  IU

Exp. Qsp ......................................…...........120 ml

ĐẶC TÍNH:  Hydrovit for egg là l kết hợp của  vitamin  A, D3, E  cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của động vật. Đặc biệt đối với gia cầm,  giúp tăng trưởng nhanh, tăng khả năng sinh sản, nâng cao sản lượng  trứng, nới rộng giai đoạn đẻ trứng sai, chống còi xương , khô lông da.           

CÔNG DỤNG:  Tăng sản lượng trứng, kéo dài giai đoạn đẻ trứng.

CÁCH DÙNG:  

Dùng pha vào nước uống

  • Gà con: 2ml/ 1 lít nước, sử dụng liên tiếp 5-7 ngày.
  • Gà lớn - Tăng năng suất thịt : 1ml/1 lít nước (1ml/5-10kg thể trọng)
  • Gà đẻ : 0.8-1ml/1 lít nước, cho uống 7-10 ngày vào lúc gia cầm bắt đầu đẻ trứng. Lặp lại sau 8-10 tuần.

Chống chỉ định : không

Thời gian ngưng thuốc cần thiết : không

Bảo quản : nơi khô mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp

     

t g
0929 009 169
m