GOODY ST Fort Đặc trị phân xanh, phân trắng và các dạng tiêu chảy ở gia súc-gia cầm Trị tiêu chảy do E.coli.
GOODY ST Fort Đặc trị phân xanh, phân trắng và các dạng ỉa chảy ở gia súc-gia cầm Trị tiêu chảy do E.coli.

THÀNH PHẦN: 

Sulfachloropyridazine..………… …....125 mg

Trimethoprim….……..…………………… 25 mg

Exp. Qsp……….…………….…..…….…...….1 g

CÔNG DỤNG:

Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột đặc biệt là bệnh tiêu chảy do E.coli gây ra.

  • Gà,vịt, ngan: Ỉa chảy phân xanh phân trắng.
  • Lợn, trâu, bò: Ỉa phân trắng lợn con, nhiễm độc bại huyết do E.coli

LIỀU DÙNG:

Liều cơ bản cho các loại gia súc: 1 g thuốc/6 thể trọng/ngày

     

t g
0929 009 169
m