VIME-ELECTROLYTE Bổ sung chất điện giải, trong trường hợp, tiêu chảy, sốt cao, stress nhiệt
Vime-Electrolyte Bổ sung chất điện giải, trong trường hợp, tiêu chảy, sốt cao, stress nhiệt được bào chế ở dạng bột hòa tan hoàn toàn bổ sung khoáng cho heo (lợn), gà, vịt, bê, nghé, dê, cừu trong các trường hợp mất nước và các ion điện giải (Na+, K+) do, tiêu chảy, sốt cao, stress nhiệt,… Sản phẩm cũng có tác dụng cân bằng hệ đệm dạ cỏ giúp trâu, bò sữa tiêu hóa thức ăn tinh tốt hơn.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Trong 1 kg có chứa:

Sodium (Na+) (min-max)  132-161g

Bicarbonate (HCO3-) (min-max)  351-429 g

Potassium (K+) (min-max) 198-242 g

Chloride (Cl-) (min-max) 171-209g

Chất mang (lactose) vừa đủ 1 kg

Kháng sinh, hooc-môn, dược liệu:  Không có

Các chất cấm: Không có.

Nguyên liệu chính: NaHCO3, KCl.

BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG

Vime-Electrolyte được bào chế ở dạng bột hòa tan hoàn toàn bổ sung khoáng cho heo (lợn), gà, vịt, bê, nghé, dê, cừu trong các trường hợp mất nước và các ion điện giải (Na+, K+) do, tiêu chảy, sốt cao, stress nhiệt,… Sản phẩm cũng có tác dụng cân bằng hệ đệm dạ cỏ giúp trâu, bò sữa tiêu hóa thức ăn tinh tốt hơn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1 g hòa tan trong 4 lít nước cho gia súc gia cầm uống.

Các trường hợp trầm trọng: 1 g hòa tan với 2 lít nước.

Chú ý: Rửa sạch dụng cụ trước khi pha, dung dịch pha xong chỉ dùng trong ngày

BẢO QUẢN: Nơi khô mát không quá 30oC. Tránh ánh sáng và ẩm độ cao.

     

 

t g
0929 009 169
m