FLOR-DOXY Đặc trị các bệnh đường ruột và nhiễm khuẩn ghép
Đặc trị các bệnh đường ruột và nhiễm khuẩn ghép. Trị phó thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy phân vàng, phân trắng, phân lẫn máu tươi (hồng lỵ)

THÀNH PHẦN

Florfenicol  100 mg

Doxycycline  200 mg

Tá dược vừa đủ 1 g
CÔNG DỤNG

Trị phó thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy phân vàng, phân trắng, phân lẫn máu tươi (hồng lỵ).
CÁCH DÙNG

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn.

Trị bệnh:

Pha nước uống: 3-5 ngày liên tiếp.

Gia cầm: 1 g/10-15 kg thể trọng/ngày hoặc 1 g/1-1,5 lít nước uống.

Trị ORT: 1 g/10 kg thể trọng hoặc 1 g/lít nước uống.

Gia súc: 1 g/20 kg thể trọng/ngày.

Phòng bệnh:

Trộn thức ăn: 7 ngày liên tiếp.

Gia cầm: 1 kg/1.500 kg thức ăn.

Gia súc: 1 kg/5 tấn thức ăn.
THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC: 15 ngày trước khi giết mổ.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, không quá 30oC. Tránh ánh sáng trực tiếp.

t g
0929 009 169
m